Stadnina Koni Huculskich
w Nielepicach

Spotkania edukacyjno - rekreacyjne dla szkół i przedszkoli.

2016.12.01, 21:26

Nowością w ofercie Stadniny jest możliwość prowadzenia zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej (Stadnina posiada Certyfikat Zagrody Edukacyjnej). Zajęcia obejmują głównie tematykę przyrodniczą oraz kulturę ludową. Prowadzone są przez doświadczonych animatorów (także z zewnątrz) i często łączone są z warsztatami zajęciowymi dla uczestników. Zazwyczaj proponujemy naszym gościom także część rekreacyjną w postaci jazd konnych w siodle, lub wycieczek zaprzęgami konnymi. Dzieci także korzystają z możliwości zwiedzania Stadniny oraz gier i zabaw na wydzielonych terenach. Poniżej podano

główne tematy zajęć, wraz z sugestią, dla jakich grup wiekowych są przewidziane:

1.„Chleba naszego powszedniego, racz nam dać Panie …”. Zajęcia obejmują poznanie historii chleba, zapoznanie się z dawnymi, ludowymi narzędziami do zbioru i przerobu ziarna zbóż. Uczestnicy sami wykonują ciasto chlebowe oraz dokonują wypieku (i konsumpcji) podpłomyków. Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

2.„Jaki jest koń, każdy widzi”. Zajęcia obejmują poznanie zachowań koni, sposobów posługiwania się przez nie zmysłami. Uczestnicy zapoznają się z bezpiecznymi sposobami obchodzenia się z dużymi zwierzętami. Zajęcia kończą się oprowadzaniem dzieci w siodle. Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

3.„Nie święci garnki lepią”. Uczestnicy zapoznają się z historią garncarstwa oraz z bogatą kolekcją ceramiki ludowej z Polski i Huculszczyzny ze zbiorów Stadniny. Pod okiem animatora wykonują własne prace z gliny, które można zlecić do wypalenia. Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

4.„ Najbliższa ciału koszula”. Zajęcia obejmują historię sporządzania odzieży przez człowieka. Prezentujemy dawne, ludowe narzędzia do pozyskiwania włókna (roślinnego i zwierzęcego) oraz do jego dalszego przerobu. Uczestnicy mogą próbować swych sił w przędzeniu nici na kołowrotkach i przęślicach. Pokaz drewnianych matryc do druku wzorów na materiałach oraz roślin barwierskich. Pokaz gotowych, ludowych wyrobów z lnu, konopi oraz wełny.

Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

5.„Cuda, wianki i kwiatowe zawijanki”. Zajęcia obejmują wykonywanie z suchych oraz żywych roślin wianków, palm wielkanocnych, bukietów. Poznanie sztuki suszenia roślin ozdobnych, znaczenia ziół w ludowych świętach oraz w ludowej sztuce zdobniczej.

Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

6.„Dary pól, lasów i łąk na ludowym stole”. Uczestnicy zajęć rozpoznają dziko rosnące rośliny jadalne, trujące, lecznicze i ozdobne. Z zebranych, dziko rosnących roślin sporządzamy (i konsumujemy) smaczne, zdrowe dania.

Zajęcia są polecane dla młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych.

7.„Bądź kowalem swego losu”. Poznajemy jeden z najstarszych, ludowych zawodów – zawód kowala. Zapoznajemy się z rodzajami metali oraz paliw używanych w kuźni, narzędziami pracy kowala. Poznajemy techniki kucia na zimno i na gorąco. Pokaz dawnych wyrobów kowalskich. Zajęcia są polecane dla starszych klas szkolnych.

8.„Nie od razu Kraków zbudowano”. Pokaz dawnych materiałów budowlanych stosowanych na wsiach. Pokaz narzędzi wiejskiego cieśli, stolarza, murarza. Nauka wyznaczania kątów prostych w terenie, pomiarów poziomu gruntu. Pokaz kilku połączeń ciesielskich. Zajęcia są polecane dla starszych klas szkolnych.

9.„Wsi spokojna, wsi wesoła”. Pokaz dawnych, ludowych narzędzi pracy. Pokaz rękodzieła ludowego i strojów ludowych. Obyczaje ludowe i pieśni wsi polskiej, obrzędy ludowe. Rola zwierząt w życiu wsi. Wpływ wsi na kształtowanie i utrzymanie wartości krajobrazowych kraju. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

10.„Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie”. Historia Huculszczyzny. Pokaz strojów ludowych z Huculszczyzny, przykładów rękodzieła ludowego, ceramiki. Prezentacja dawnej muzyki huculskiej. Tradycje pasterskie i zbójnickie Huculszczyzny. Pokaz koni rasy huculskiej oraz sposobów ich użytkowania. Zajęcia przeznaczona dla młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych.

11.„Gdy zaczynają przemawiać kamienie”. Poznanie historii geologicznej okolic Krzeszowic i Zabierzowa. Rozpoznawanie podstawowych rodzajów skał. Poznanie znaczenia geologii w życiu i gospodarce człowieka. Wycieczka zaprzęgami konnymi do nieczynnego kamieniołomu wapieni w Młynce.

Zajęcia są przeznaczone dla starszych klas szkolnych.

12.„Pleć pleciugo, byle długo”. Tradycje wikliniarskie okolic Krakowa. Rodzaje surowców plecionkarskich. Warsztaty z wykonywania prac wikliniarskich, pokaz dawnych wyrobów wikliniarskich. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

13.Inne warsztaty przyrodnicze – spotkania ornitologiczne (poznawanie różnych gatunków ptaków w ich środowisku, rodzaje budowanych gniazd), rozpoznawanie gatunków drzew po kształcie korony i liści (poznanie różnych rodzajów drewna oraz ich przydatność na dawnej wsi, ochrona lasu). Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży szkolnej.

Ceny zajęć są zróżnicowane w zależności od ich tematyki, czasu trwania oraz zużytych materiałów. Minimalne ceny wynoszą 12,50 zł za 1 osobę , maksymalne ok. 25,00 zł za 1 osobę. Zajęcia tematyczne trwają ok. 1 – 1,5 godz. i są prowadzone w grupach nie większych, niż 20 osób. Oddzielnie jest rozliczany program rekreacyjny (jazda konna, wycieczki zaprzęgami konnymi).

Możliwe jest przygotowanie posiłków dla dzieci w cenie: ognisko z pieczeniem kiełbasek 7,00 zł za porcję, lub obiad w cenie 10,00 – 12,00 zł za porcję.