Stadnina Koni Huculskich
w Nielepicach

Oferta usługowa Stadniny.

2016.12.01, 09:02

OFERTA  USŁUGOWA:

I.  Usługi agroturystyczne.

Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach świadczy usługi agroturystyczne dla Gości z różnych grup wiekowych. Posiadamy ofertę zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej i akademickiej, jak i dla seniorów.

Dla dzieci najmłodszych proponujemy animacje z zachowań koni oraz posługiwania się przez nie zmysłami, pierwsze zabawy z koniem oraz oprowadzanie w siodle. Przedszkolaki mogą się u nas zabawić  we własnoręczny wyrób ciasta chlebowego oraz wypiek smacznych podpłomyków, mogą spróbować swych umiejętności plastycznych w kształtowaniu wyrobów z gliny oraz tworzyć pierwsze bukiety i kompozycje z kwiatów suszonych i świeżych. Do dyspozycji dzieci jest teren do gier zespołowych oraz ogrodzony plac zabaw dla dzieci.

Młodzież szkolna posiada duży wybór tematów edukacyjnych, począwszy od poznawania przyrody, historii geologicznej okolic, dawnych, ginących już zawodów, aż do poznawania kultury ludowej Małopolski i Huculszczyzny.

Młodzież akademicką interesuje zazwyczaj sposób uprawiania agroturystyki w naszym gospodarstwie, osobliwy system odchowu koni (całkowicie bezstajenny) oraz dawna kultura ludowa Małopolski i Huculszczyzny. Oczywiste jest, że młodzież akademicka korzysta częściej z jazd konnych, głównie w pięknych, okolicznych terenach.

Seniorzy zainteresowani są głównie tematami związanymi z rozpoznawaniem dziko rosnących roślin jadalnych, leczniczych, ozdobnych i chronionych oraz możliwościami ich praktycznego spożytkowania. Oferujemy także dla Gości tej grupy wiekowej, zwiedzanie pobliskiego, bardzo interesującego ogrodu-arboretum p. Adama Uznańskiego w Brzoskwini.

Dla wszystkich grup wiekowych oferujemy, jako szczególną atrakcję, wycieczki zaprzęgami konnymi po okolicy (w zimie kuligi), połączone z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Dużą atrakcję Stadniny stanowią interesujące zbiory etnograficzne, obrazujące życie codzienne na dawnej wsi. Posiadamy także zbiory ceramiki ludowej, strojów ludowych, oraz eksponaty rękodzieła ludowego z terenów Polski oraz z Huculszczyzny.

Stadnina posiada ponad 30 miejsc noclegowych, z czego 18 w pokojach 3 – 8 osobowych. Posiadamy możliwość wydawania posiłków, lub użyczenia kuchni z zapleczem. Dla amatorów własnych przygód kulinarnych, udostępniamy miejsca do grillowania oraz kociołki do sporządzania zup i gulaszów.

Przyjmujemy zarówno grupy zorganizowane, jak i indywidualnych turystów. Dla konnych grup oferujemy ok. 20 stanowisk zadaszonych dla koni oraz wyżywienie i zakwaterowanie dla jeźdźców. Turyści odwiedzający Stadninę mogą korzystać z wewnętrznego parkingu, mogącego pomieścić kilkanaście samochodów.

Dodatkową atrakcję wypoczynku w Nielepicach stanowią:

Kryte korty tenisowe w Rudawie  odległość ok. 3 km

Piękny, XIII/XIV w. kościół w Rudawie  odległość ok. 3 km

Ostatnia, dobrze zachowana „kurna” chata w Nielepicach  odległość ok. 1 km

Piękne, stare chaty „krakowskie” w Kleszczowie   odległość ok. 2 km

Zalew w Kryspinowie (kąpiel, sporty wodne)  odległość ok. 7 km

Kryty basen kąpielowy w Zabierzowie  odległość ok. 7 km

Ogród-arboretum w Brzoskwini   odległość ok. 1 km

Nieco dalej (15 km) znajduje się pole golfowe w Paczółtowicach oraz ruiny Zamku Tęczyńskich w Rudnie (17 km.)

Na podkreślenie zasługuje bliskość portu lotniczego w Balicach (ok. 5 km) oraz zjazdu na autostradę A-4 (ok. 5 km). Istnieją także dogodne połączenia busem i autobusem miejskim z Krakowem, odległym o ok. 15 km.

Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach została dwukrotnie (w latach 2010 oraz 2013) laureatem indywidualnego Wyróżnienia w Plebiscycie p.n. Wielkie Odkrywanie Małopolski w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne oraz Chata z Klimatem. W roku 2015, wraz z 14 czołowymi ośrodkami jeździeckimi z terenu Małopolski, Stadnina zdobyła główny laur (I miejsce) w wymienionym Plebiscycie oraz Wyróżnienie „Odys” za najlepszy produkt turystyczny.

II.  Nauka jazdy konnej, jazdy wierzchem.

Zarówno nauka jazdy konnej, jak i rekreacyjne wycieczki konne w teren są prowadzone z udziałem uprawnionych instruktorów. Trasy terenowe liczą od 0,5 do ok. 6 godzin jazdy i prowadzą głównie malowniczymi fragmentami Garbu Tęczyńskiego, Doliny Brzoskwini oraz Doliny Mnikowskiej.

Do dyspozycji gości są dwie ujeżdżalnie: mniejsza, posiadająca stałe ogrodzenia i oświetlenie, zadaszoną wiatę dla koni wraz z siodlarnią – na terenie zabudowań Stadniny oraz większa, zadarniona, posiadającą przeszkody do skoków, odległa ok. 200 m od zabudowań.

Od wielu lat działa w Stadninie „szkółka jeździecka” skupiająca uzdolnione dzieci i młodzież. Zajęcia ze „szkółką” prowadzą doświadczeni instruktorzy, głównie w soboty i w niedziele. Zajęcia są nieodpłatne, jednak uczestnicy „szkółki” są zobowiązani do regularnych ćwiczeń jeździeckich, brania udziału w zawodach i pokazach jeździeckich, dbałości o estetykę pomieszczeń Stadniny oraz udzielania pomocy instruktorom w czasie prowadzonych jazd.

Dla osób zainteresowanych specjalistycznym treningiem skoków przez przeszkody, konkursów „ścieżki huculskiej” oraz TREC, powożeniem zaprzęgami konnymi a nawet łucznictwem konnym, proponujemy oddzielne zajęcia, w indywidualnie umówionych terminach.

Jazdy na ujeżdżalni oraz w terenie prowadzone są codziennie, ze szczególnym nasileniem w soboty i w niedziele. Rezerwacji terminów jazd można dokonywać bezpośrednio z instruktorami (niżej podano nr telefonów), lub za pośrednictwem Stadniny (Tel. (12) 283 87 26), 508 666 757) e-mail stadnina@nielepice.com.pl

Wiktor FABECK (dyżury przez cały tydzień, ujeżdżalnia, tereny, rajdy)  667 985 979

Katarzyna OLCZAK (ujeżdżalnia, tereny, hipoterapia)  881 455 016

Natalia SOBOCKA (praca z trudnymi końmi, ujeżdżalnia, tereny)  698 533 876

Andrzej MIKOŁAJEWICZ (wyłącznie rajdy konne)  502 492 440

Ceny za usługi jeździeckie:

Nauka jazdy konnej z użyciem lonży  35,00 zł za 30 min.

Jazda wierzchem na ujeżdżalni  35,00 zł za 60 min.

Jazda wierzchem w terenie   35,00 zł za 60 min.

Oprowadzanie w siodle  100,00 zł za 60 min.

Nauka powożenia   100,00 zł za 60 min.

Dla osób jeżdżących regularnie, proponujemy sprzedaż karnetów obejmujących 10 godz. jazdy w cenie 300,00 zł, natomiast dla osób uprawiających rodzinnie rekreację konną (minimum 2 osoby), karnety rodzinne w cenie 250,00 zł.

Możliwe jest życzenie klientów oddania do dyspozycji wyczyszczonego, osiodłanego konia gotowego do jazdy, przy dodatkowej opłacie w wys. 5,00 zł.

III.  Rajdy konne.

Rajdy konne, zarówno jednodniowe, jak i trwające kilka dni, są organizowane bez względu na porę roku. Warunkiem zorganizowania rajdu jest uczestnictwo minimum 5 osób oraz zgłoszenie uczestnictwa z wyprzedzeniem ok. 1 miesiąca przy rajdach wielodniowych oraz ok. 2 tygodni przy rajdach jednodniowych. Od uczestników rajdów wymagamy także umiejętności swobodnej jazdy stępem, kłusem i galopem.

Trasy rajdów konnych prowadzą w większości Szlakiem Trans-jurajskim, lecz jest możliwość ich zorganizowania także w innych kierunkach. Mogą trwać od 2 do kilkunastu dni. Są one podzielone na etapy o zróżnicowanej skali trudności, gdzie jazda konna trwa od  4 – 7 godzin dziennie. Na każdym etapie zapewniamy nocleg, posiłki, stanowiska dla koni oraz dodatkowe atrakcje. Stadnina zapewnia każdej grupie rajdowej doświadczonego przewodnika.

Stadnina organizuje także rajdy jednodniowe, prowadzące w różnych kierunkach (Zamek Tęczyńskich w Rudnie, Dolina Racławki, Dolinki Krakowskie, Wzgórze Kajasówki, itp.). Rajdy jednodniowe trwają zazwyczaj 6 – 8 godzin, wraz z popasem na trasie. Możliwe jest także organizowanie kilkudniowych rajdów „gwiaździstych”, składających się z tras jednodniowych, z noclegiem i wyżywieniem w Stadninie.

Stadnina zapewnia dla uczestników rajdów konie, wraz z rzędami oraz sakwami na prowiant. Konie pochodzą z jednego stada, co ułatwia ich prowadzenie na trasie, a w szczególności rozlokowanie na popasach i postojach między etapowych. Z uwagi na fakt, że Stadnina posiada wystarczającą ilość koni przygotowanych do rajdów, nie akceptujemy przyjmowania na rajdy klientów z własnymi końmi.

Cena za 1 dzień rajdu jednodniowego wynosi 150,00 zł (wraz z posiłkiem na trasie), natomiast za 1 dzień rajdu wielodniowego 250,00 zł (wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem).

Uwaga: ceny nie obejmują kosztów ewentualnego transportu koni z trasy rajdu do Stadniny, w przypadkach wcześniejszej rezygnacji klientów z dalszej jazdy.

Przyjmujemy także uczestników rajdów konnych z zewnątrz. Cena za 1 dzień utrzymania koni oraz noclegów i wyżywienia dla jeźdźców wynosi 100,00 zł.

IV.  Letnie i zimowe obozy konne dla młodzieży.


Stadnina organizuje w czasie letnich i zimowych ferii obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy obozów są zakwaterowani na miejscu, korzystają z całodziennych posiłków, wydzielonych miejsc do zabaw i gier, możliwości kontaktu z różnymi gatunkami zwierząt utrzymywanych w Stadninie.

Podstawową atrakcją obozów jeździeckich jest jednak jazda konna, w wymiarze minimum 2 godz. dziennie. Dodatkowo, uczestnicy obozów biorą udział w sprowadzaniu koni z pastwisk i przygotowywaniu ich do jazd, w wykonywaniu podstawowych zabiegów zoohigienicznych. Prowadzone są także spotkania z zootechnikami, hodowcami koni oraz lekarzami weterynarii, pozwalające na lepsze zapoznanie się dzieci z problemami hodowli i utrzymywania koni.

W ramach wykorzystania czasu poza zajęciami jeździeckimi, organizujemy dla uczestników obozów jeździeckich wycieczki na basen kąpielowy, do jaskiń jurajskich, skansenu oraz warsztaty zajęciowe z zakresu ceramiki, układania bukietów z suchych i świeżych roślin, wikliniarstwa, historii chleba oraz nauki jego wypieku. Zapoznajemy dzieci z dawną kulturą ludową wsi Małopolski i Huculszczyzny.

Dzieci korzystają także z wycieczek zaprzęgami konnymi po okolicy, a także z całodniowego rajdu konnego, który w zależności od stopnia zaawansowania jeździeckiego, trwa od 3 do 7 godzin.

Oprócz instruktorów jeździeckich prowadzących zajęcia konne, zatrudniamy wychowawcę-opiekuna dzieci, który organizuje gry, zabawy, wycieczki i warsztaty.

Do dyspozycji dzieci oddajemy ogrodzony plac zabaw i gier oraz możliwość odwiedzania innych grup zwierząt (bydło stepowe, osiołki, kozy, owce) na ich naturalnych pastwiskach.

Wszystkie dzieci objęte są podstawowym ubezpieczeniem w zakresie NNW.

Cena za 1 dzień pobytu na obozie jeździeckim wynosi 140,00 zł, natomiast z „półkolonię” (pobyt bez noclegu) 120,00 zł.

Możliwy jest, w miarę posiadania wolnych pokojów, przyjazd rodziców wraz z dziećmi.

V.  Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne.


Nowością w ofercie Stadniny jest możliwość prowadzenia zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej (Stadnina posiada Certyfikat Zagrody Edukacyjnej). Zajęcia obejmują głównie tematykę przyrodniczą oraz kulturę ludową. Prowadzone są przez doświadczonych animatorów (także z zewnątrz) i często łączone są z warsztatami zajęciowymi dla uczestników. Zazwyczaj proponujemy naszym gościom także część rekreacyjną w postaci jazd konnych w siodle, lub wycieczek zaprzęgami konnymi. Dzieci także korzystają z możliwości zwiedzania Stadniny oraz gier i zabaw na wydzielonych terenach. Poniżej podano

główne tematy zajęć, wraz z sugestią, dla jakich grup wiekowych są przewidziane:

1.  „Chleba naszego powszedniego, racz nam dać Panie …”. Zajęcia obejmują poznanie historii chleba, zapoznanie się z dawnymi, ludowymi narzędziami do zbioru i przerobu ziarna zbóż. Uczestnicy sami wykonują ciasto chlebowe oraz dokonują wypieku (i konsumpcji) podpłomyków. Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

2.  „Jaki jest koń, każdy widzi”. Zajęcia obejmują poznanie zachowań koni, sposobów posługiwania się przez nie zmysłami. Uczestnicy zapoznają się z bezpiecznymi sposobami obchodzenia się z dużymi zwierzętami. Zajęcia kończą się oprowadzaniem dzieci w siodle. Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

3.  „Nie święci garnki lepią”. Uczestnicy zapoznają się z historią garncarstwa oraz z bogatą kolekcją ceramiki ludowej z Polski i Huculszczyzny ze zbiorów Stadniny. Pod okiem animatora wykonują własne prace z gliny, które można zlecić do wypalenia. Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

4.  „ Najbliższa ciału koszula”. Zajęcia obejmują historię sporządzania odzieży przez człowieka. Prezentujemy dawne, ludowe narzędzia do pozyskiwania włókna (roślinnego i zwierzęcego) oraz do jego dalszego przerobu. Uczestnicy mogą próbować swych sił w przędzeniu nici na kołowrotkach i przęślicach. Pokaz drewnianych matryc do druku wzorów na materiałach oraz roślin barwierskich. Pokaz gotowych, ludowych wyrobów z lnu, konopi oraz wełny.

Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

5.  „Cuda, wianki i kwiatowe zawijanki”. Zajęcia obejmują wykonywanie z suchych oraz żywych roślin wianków, palm wielkanocnych, bukietów. Poznanie sztuki suszenia roślin ozdobnych, znaczenia ziół w ludowych świętach oraz w ludowej sztuce zdobniczej.

Zajęcia są polecane dla wszystkich grup wiekowych.

6.  „Dary pól, lasów i łąk na ludowym stole”. Uczestnicy zajęć rozpoznają dziko rosnące rośliny jadalne, trujące, lecznicze i ozdobne. Z zebranych, dziko rosnących roślin sporządzamy (i konsumujemy) smaczne, zdrowe dania.

Zajęcia są polecane dla młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych.

7.  „Bądź kowalem swego losu”. Poznajemy jeden z najstarszych, ludowych zawodów – zawód kowala. Zapoznajemy się z rodzajami metali oraz paliw używanych w kuźni, narzędziami pracy kowala. Poznajemy techniki kucia na zimno i na gorąco. Pokaz dawnych wyrobów kowalskich. Zajęcia są polecane dla starszych klas szkolnych.

8.  „Nie od razu Kraków zbudowano”. Pokaz dawnych materiałów budowlanych stosowanych na wsiach. Pokaz narzędzi wiejskiego cieśli, stolarza, murarza. Nauka wyznaczania kątów prostych w terenie, pomiarów poziomu gruntu. Pokaz kilku połączeń ciesielskich. Zajęcia są polecane dla starszych klas szkolnych.

9.  „Wsi spokojna, wsi wesoła”. Pokaz dawnych, ludowych narzędzi pracy. Pokaz rękodzieła ludowego i strojów ludowych. Obyczaje ludowe i pieśni wsi polskiej, obrzędy ludowe. Rola zwierząt w życiu wsi. Wpływ wsi na kształtowanie i utrzymanie wartości krajobrazowych kraju. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

10.  „Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie”. Historia Huculszczyzny. Pokaz strojów ludowych z Huculszczyzny, przykładów rękodzieła ludowego, ceramiki. Prezentacja dawnej muzyki huculskiej. Tradycje pasterskie i zbójnickie Huculszczyzny. Pokaz koni rasy huculskiej oraz sposobów ich użytkowania. Zajęcia przeznaczona dla młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych.

11.  „Gdy zaczynają przemawiać kamienie”. Poznanie historii geologicznej okolic Krzeszowic i Zabierzowa. Rozpoznawanie podstawowych rodzajów skał. Poznanie znaczenia geologii w życiu i gospodarce człowieka. Wycieczka zaprzęgami konnymi do nieczynnego kamieniołomu wapieni w Młynce.

Zajęcia są przeznaczone dla starszych klas szkolnych.

12.  „Pleć pleciugo, byle długo”. Tradycje wikliniarskie okolic Krakowa. Rodzaje surowców plecionkarskich. Warsztaty z wykonywania prac wikliniarskich, pokaz dawnych wyrobów wikliniarskich. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

13.  Inne warsztaty przyrodnicze – spotkania ornitologiczne (poznawanie różnych gatunków ptaków w ich środowisku, rodzaje budowanych gniazd), rozpoznawanie gatunków drzew po kształcie korony i liści (poznanie różnych rodzajów drewna oraz ich przydatność na dawnej wsi, ochrona lasu). Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży szkolnej.

Ceny zajęć są zróżnicowane w zależności od ich tematyki, czasu trwania oraz zużytych materiałów. Minimalne ceny wynoszą 12,50 zł za 1 osobę , maksymalne ok. 25,00 zł za 1 osobę. Zajęcia tematyczne trwają ok. 1 – 1,5 godz. i są prowadzone w grupach nie większych, niż 20 osób. Oddzielnie jest rozliczany program rekreacyjny (jazda konna, wycieczki zaprzęgami konnymi).

Możliwe jest przygotowanie posiłków dla dzieci w cenie: ognisko z pieczeniem kiełbasek 7,00 zł za porcję, lub obiad w cenie 10,00 – 12,00 zł za porcję.

VI.  Wycieczki zaprzęgami konnymi.

Wycieczki zaprzęgami konnymi (w okresie zimowym kuligi) są organizowane na zamówienie klientów, głównie grup szkolnych, a także osób indywidualnych. Trasy wycieczek prowadzą głównie Garbem Tęczyńskim, lecz możliwe są także znacznie dłuższe przejazdy. Stadnina posiada 4 – 5 par koni zaprzęgowych oraz zabytkowe „wasągi” (rodzaj odświętnych wozów chłopskich). Jednorazowo możemy obsłużyć grupy od 30 do 40 osób. W czasie wycieczek możliwe jest zorganizowanie postoju, połączonego z rozpaleniem ogniska i pieczeniem kiełbasek. Zaprzęgi konne są często używane do obsługi uroczystości wiejskich (dożynki), grupowych imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, grupy szkolne), jak i do osobliwych wydarzeń, jak np. wesela.

Ceny są zróżnicowane, w zależności od liczby osób, czasu trwania wycieczki (imprezy) oraz dodatkowych atrakcji. Na ogół mieszczą się w granicach od 25,00 zł za osobę (grupy szkolne) do 50,00 zł za osobę (wycieczki indywidualne).

VII.  Imprezy okolicznościowe, spotkania rodzinne i towarzyskie.


Stadnina organizuje także imprezy okolicznościowe, które w okresie zimowym odbywają się w Sali kominkowej, natomiast w okresie letnim, także w pięknych plenerach. Goście mogą korzystać z urozmaiconych posiłków, sporządzanych na zamówienie, usług konnych (w siodle i w zaprzęgach), obszernego terenu, a także z warsztatów zajęciowych dla dzieci. Do dyspozycji gości jest wydzielone miejsc na ognisko i grill, kuchnia z zapleczem, dwa pawilony drewniane ze stołami i ławami oraz wspomniana sala kominkowa, z bogatymi zbiorami etnograficznymi Stadniny. Posiadamy sprzęt nagłaśniający oraz oświetloną ujeżdżalnię, gdzie można organizować nocne pokazy.

Ceny spotkań są zależne od ich programu, liczby osób oraz menu i są negocjowane indywidualnie.

VIII.  Inne usługi.

1.  Pensjonat dla koni.  Oferujemy swoim klientomutrzymywanie w Stadninie, w systemie całkowicie bezstajennym, prywatnych koni. Cena za 1 miesiąc pobytu konia w pensjonacie wynosi 500,00 zł (dla koni małych i kuców) oraz 650,00 zł (dla koni dużych). W cenie nie uwzględnia się usług kowalskich i weterynaryjnych, które pokrywają właściciele koni.

2.  Przyjmowanie grup rajdowych. Stadnina, która znajduje się na „Konnym Szlaku Transjurajskim, oferuje miejsca dla koni i jeźdźców. Możemy jednorazowo zapewnić do 10 miejsc dla koni dużych oraz do 20 miejsc dla koni małych pod zadaszonymi wiatami oraz podobną liczbę miejsc noclegowych. Cena za 1 miejsce dla konia i jeźdźca wynosi 100,00 zł i obejmuje: pasze objętościowe (siano) oraz owies dla koni, nocleg oraz obiadokolację i śniadanie dla jeźdźców. Udostępniamy zadaszone miejsce na ognisko, grilla oraz salę kominkową na wieczorne biesiady.

3.  Sprzedaż koni rasy huculskiej. Stadnina prowadzi sprzedaż koni huculskich, przygotowanych do pracy w siodle i w zaprzęgach. Nie prowadzimy sprzedaży źrebaków i nie wydzierżawiamy koni.

4.  Inne. Udostępniamy miejsce, konie, huculskie stroje ludowe oraz zaprzęgi konne dla potrzeb sesji zdjęciowych. Ceny negocjowane są indywidualnie.